facebook

Skalky a jaskyne pri Białej Przemsze

Oblasť pri Białej Przemsze je raj pre horolezcov a jaskyniarov, začiatočníkov lozenia ako aj profesionálov, ktorí hľadajú silné zážitky. Jaskyne so svojimi unikátnymi nátekmi už viaceré roky priťahujú turistov z Poľska i zahraničia. Prekrásne skaly a jaskyne, majestátne zakomponované do obklopujúcich lesov a polí, predstavujú ideálnu scenériu na prechádzky a výlety. V okolí totiž nechýbajú turistické chodníky. Najzaujímavejšie jaskyne sú koncentrované na troch miestach: w Doline Wodącej, na ceste Góra Stołowa v Jaroszowci a v okolí obce Klucze.   

 

Jaskyne  v Doline Wodącej

 

Pokiaľ chcete uvidieť najkrajšie skalky a jaskyne, musíte sa pobrať do Doliny Wodącej a tu pokračovať po Chodníku jaskynného človeka. Tento 10-kilometrov dlhý chodník bol vyznačený v roku 2005. Zavedie Vás do najzaujímavejších miest. Popri prechádzke po ňom si môžete zblízka pozrieť Zegarowe skaly s jaskyňami Zegar a Jasna a z vrchu najvyššej skaly (cca 486 m n. m.) môžete obdivovať nezabudnuteľné výhľady. Rovnako krásne krajinky nájdu turisti na poľných cestách, ktoré vedú do Kyciowej skaly (jeden z mála nezalesnených tvrdošov v okolí; skala je čarovná aj vďaka originálnemu tvaru slona) a Jamy s jaskyňou Jasnou Strzegowou. Odporúčame zastaviť sa pri tzv. živom prameni (prameň Tarnówky), v ktorom sa do našich čias zachovala ploskuľa horská.

Stopy spred 500 tisíc rokov v jaskyni Biśnik

Jaskyňa Biśnik v Strzegowej je najstaršia kolíska ľudských predkov na poľskom území. Potvrdili to niekoľkoročné výskumy archeológov z Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni pod vedením prof. Krzysztofa Cyrku. V najhlbšej skúmanej naplavenine jaskyne natrafili archeológovia na viaceré kamenné naradia, ktoré podľa prvého, ale veľmi pravdepodobného odhadu, pochádzajú spred 500-400 tisíc rokov. Toto miesto je výnimočné aj stopami 18-násobného osídľovania jaskyne skupinami neandertálcov a starších praľudí. Našli sa tu početné kosti zvierat, na ktoré poľovali a silicitové, kostené a parohové náradie.

Denné svetlo v Jaskyni Jasnej

Zaujímavá je aj Jaskyňa Jasna – široká­­, rozľahlá jaskyňa, dlhá 42 metrov, ktorá je vo vnútri rozdelená hrubým skalnatým stĺpom. Ako názov napovedá, ide o jasnú jaskyňu, ktorá má široký vstupný otvor a skalné okno, cez ktoré bez prekážok padá denné svetlo. Jaskyňu obývali ľudia v Aurignaciene asi pred 40-10 tisíc rokmi (mladý paleolit).

 

V bývalej výrobni sekierok – Jaskyňa Jasna Strzegowska

Jaskyňa Jasna Strzegowska je už viaceré roky známa a navštevovaná. Pred rokmi, počas archeologického výskumu, tu boli nájdené nálezy z mladého paleolitu (30 tisíc r. p. n. l.) započítané do Aurignacienu. V najstaršej naplavenine sa našli napr. pozostatky jaskynného medveďa.  V rokoch 1992–1994 archeológovia, objavili na vrchu skaly zvyšky osady, v ktorej boli silicitové dielne, v ktorých sa vo veľkom vyrábali silicitové sekerky. Celá komnata je svetlá a značne rozsiahla. Na strope je niekoľko skalných okien. Trochu ďalej tunel vedie do druhej časti jaskyne nazývanej Lisie Jamy (Líščie jamy). Je to malý tunel s úzkymi odbočkami.

 

Dvakrát do roka v Jaskyni Zegar

 

K jaskyni sa viaže ľudová legenda, podľa ktorej tu v predvečer Svätojánskej noci a v Štedrý večer vyzváňajú nejaké hodiny. Vďaka tejto legende získali jaskyňa a skaly, v ktorých sa nachádza, názov Hodinové skaly (Skały Zegarowe). Do vnútra vedú tri otvory, ktoré sú umiestnené v skalách po dĺžke 25 metrov. Najstaršie stopy osídlenia jaskyne pochádzajú minimálne z paleolitu, spred cca 50-60 tisíc rokov (kamenné výrobky, kosti a tesáky jaskynného medveďa, jaskynného leva, hyeny a soba)...

 

Jaskyne na chodníku „Góra Stołowa” v Jaroszowci

Stalaktity v Blatovej jaskyni – iba so špeciálnou výbavou

Blatová jaskyňa predstavuje  jeden z najdôležitejších speleologických objavov na Jure v posledných rokoch. Blatová je piatou najhlbšou a jednou z technicky najnáročnejších dutín Krakovsko-częstochovskej vyvýšeniny. Jaskyňa má takýto názov, pretože steny a spodok tejto rozsadlinovej jaskyne sú klzké a ťažko sa prekonávajú – tvoria tzv. „blatové klzisko“. Prehliadka jaskyne je možná iba s použitím špecializovaného vybavenia. Kvôli prechádzaniu cez niektoré prahy sú nevyhnutné aj lezecké skúsenosti. Jaskyňa je vertikálne vyvinutá, má hĺbku 42 m a jej chodby majú dĺžku 120 m. Dutina je v centrálnej časti Stolovej Góry, asi 2 km na sever od Jaroszowca. Vchodom je studňa, ktorá vznikla v rozľahlej tektonickej rozsadline hlbokej 23 m. Prechod jaskyňou je obzvlášť ťažký pri vychádzaní, pretože na úseku dlhom asi 15 m je  šírka okolo 25 cm. Na niekoľkých miestach chodby sa tvoria rozsiahle priestory, teda Miestnosť s nátekami alebo Dolná komora.

Technické ťažkosti prehliadky, ako aj fakt, že jaskyňa bola objavená pomerne nedávno (1989) spôsobili, že jaskyňa má veľmi zaujímavé formy sintrovej náplne, zachované v takmer pôvodnom stave. Je tu možné vidieť: kôry, veľké stalaktity a náteky, ako aj záclony, sintrové kaskády a v nižšej časti jaskyne, v naplavenine a na jej povrchu,  veľké stalaktity a stalagmity.

Dva poschodia Jaskyne pod Porzeczką

Jaskyňa pod Porzeczką (Jaskyňa pod ríbezľou) je vertikálne vyvinutá a nachádza sa na Ostrej Góre (severovýchodný vrch Stołowej Góry), na sever od Jaroszowca. Názov jaskyne pochádza od kríkov divokej ríbezle, ktoré rastú okolo vstupných otvorov. Jaskyňa má dĺžku 67 m a hĺbku 15 m a je dvojposchodová.  Je vyvinutá na hlbokej a úzkej tektonickej štrbine. Strop jaskyne a jej dno tvoria zaseknuté skalné bloky. Podzemných krasových útvarov je tu málo. Aj keď má jaskyňa vertikálnu stavbu, jej prehliadka nie je náročná. Exponované úseky sa dajú prejsť prikrčenou chôdzou. Treba si ale dávať pozor – zaseknuté skaly môžu byť nebezpečné.

 

Ľadová jaskyňa – príťažlivá na spoznávanie

Ľadová jaskyňa má veľmi zaujímavú mikroklímu. Po zimnom období tu sneh zostáva až do neskorej jari. Dutinu oddávna poznajú miestni obyvatelia, leží na severozápad od centra Jaroszowca, na kopci Pod vežou (447 m n. m.) – vrch kopca je najvyšším bodom Stołowej Góry. Vstup do jaskyne sa nachádza presne na 5. úseku náučného chodníka „Góra Stołowa“. Otvor jaskyne sa nachádza v severozápadnej časti kopca. Dĺžka jaskyne je 30,5 m a hĺbka 5,4 m. Jej prehliadka nie je ťažká, vo väčšine chodieb nie je potrebné dodatočné osvetlenie. Jaskyňa je obrovskou vertikálnou trhlinou, v značnej miere zhora odhalenou. Má dve poschodia. Horné poschodie je možné pozrieť si až po výstupe z jaskyne, najprv treba prejsť hranu trhliny po jej severnom svahu a potom vystúpiť cez 1,5 m vysoký prah na vyššie poschodie. V okolí Ostrej Góry sa nachádza ešte niekoľko menších jaskýň a chát: Chata pri Ľadovej jaskyni (Schronisko koło Jaskini Lodowej), Jaskyňa Konfesjonał, Chata nad Blatovou jaskyňou (Schronisko nad Błotną), Jaskyňa v Cyrku na Stołowej Góre, Jaskyňa pod Ľadovou, Chata ku veži (Schronisko Ku Wieży), Chata na Ostrej Góre (Schronisko na Ostrej Górze), Chata Szczelina z Mostami (Schronisko Szczelina z Mostami), Jubilejná jaskyňa (Jaskinia Jubileuszowa).

 

Jaskyňa nad Kopalnią (Jaskyňa nad baňou) 

Jaskyňa nad Baňou sa nachádza na juhu od Jaroszowca, na kopci, kde sa nachádzajú dnes už opustené exploatačné výkopy. Skaly sú chránené ako pamiatky. V hornej časti sú vyvýšenia, na úpätí skál na severnej strane sa nachádza vertikálny otvor tektonickej jaskyne, hlboký 5 metrov. Na dne studne sa nachádza malá sála, široká 2 metre. Blízko jaskyne je vstup do 10-metrovej chodby, ktorá vedie na druhú stranu skalného masívu.

 

Jaskyne okolo obci Klucze

Jaskyňa Mąciwody - zjazd cez studňu!

Malebné biele skalky kraľujú nad obcou Klucze, o. i. Maśnica 408 m. n. m., Kamyk 418 m. n. m. alebo Dupnica 421 m. n. m.

Jaskyňa Mąciwody je veľmi zaujímavá pomedzi ostatnými – bola objavená náhodou počas vŕtania studne majiteľom pozemku. Jaskyňu nie je ľahko navštíviť, nachádza sa totiž na súkromnom pozemku na ul. Poległych 12 v Kluczoch. Na pozeranie je potrebný súhlas majiteľa pozemku. Do vnútra jaskyne vedie 5-metrová výdrevová studňa, ktorá prechádza do prírodnej krasovej dutiny. 5 metrov nad dnom jaskyne sa nachádza chodba, ktorá vedie do vnútra skaly a ktorou sa dá dostať do vysokej tektonickej sály. Na tom mieste sa malé bočné chodby rozvetvujú. Šikmé dno je pokryté skalnou sutinou a pieskom. Celková dĺžka jaskyne je 195 m, hĺbka 23 m. Unikátnosť dutiny spočíva v stálej prítomnosti vody, čo robí jaskyňu výnimočnou v porovnaní s ostatnými v tomto okolí. Sintrová výplň je skromná – pozornosť si zaslúžia stalagmity a náteky, nachádzajúce sa v sále.

Jaskyňa na Kamyku pre odvážlivcov.

Jaskyňa na Kamyku sa nachádza v lese pod štítom Kamyk, ktorý je tak isto zaujímavým vyhliadkovým bodom (na hranici Kwaśniowa Dolného a Cieślina). Je okolo 20 m dlhá. Vstup do jaskyne (od severnej strany) je veľmi ťažký a treba ho prekonať poležiačky. Avšak hlavná chodba je už cca 1,5 m vysoká. Po ôsmich metroch sa v strope nachádza oválne prehĺbenie, tzv. vírový kotol. Ďalej chodba vedie ku južnému východu. Je to cesta pre odvážlivcov.   

V Oclande je veľmi zaujímavý systém jaskyň v rokline Cheile Varghisului. Vedie tam (obyvatelia hovoria iba o jaskyni Almasi – 21 km od Oclandu) peší chodník pozdĺž riečky Varghis. Riečka, ktorá ma svoje pramene v horách Harghita, prebíja sa cez obrovský vápencový masív a vytvorila vysoké steny a skalné veže, v ktorých vznikli mnohé jaskyne. Jaskyne vznikli na piatich úrovniach, ktoré sú viditeľné voľným okom. Veľké jaskyne môžeme nájsť na spodných úrovniach, blízko riečneho koryta (jaskyňa Balázsa Orbána /jaskyňa Almási - po rumunský Pesterea Meresti, Lócsűr, Kőcsűr, Tatárlik atď.). Tieto oblasti boli známe a využívané primitívnym človekom – počas výskumov boli objavené zvyšky niekoľkých kultúr doby kamennej.

Bielska jaskyňa (vchod vo výške 885 m. n. m) je jediná turistom sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa na severnom svahu Kobylieho vrchu. V roku 1896 ako jedna z prvých jaskýň na svete získala elektrické osvetlenie. Celková dĺžka jaskyne je 1752 m, z ktorých sprístupnených turistom 1001 m.        

O nás

Portál regio4trip.pl vznikol v rámci projektu „Vytváranie siete spolupráce medzi partnermi olkuského okresu a zahraničnými partnermi: obcou Batiz...

Kliknite pre viac informácií
Contact
e-mail:lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
tel. +48 32 724 25 23
Kliknite pre viac informácií
Zaregistrujte sa ako affiliate

Pozývame všetky zainteresované

Zaregistrujte sa ako partner
Prajeme pekný deň :)
Tím Regio4Trip